Chuyển đổi EML sang PDF

Màn hình

Hướng dẫn

FreeViewer Trình xem EML Pro

Chuyển đổi EML sang PDF là một phần mềm hàng đầu để chuyển đổi các tệp EML sang Định dạng Tài liệu Di động (PDF). Phần mềm được thiết kế với các thuật toán thông minh làm cho nó trở thành một công cụ hiệu quả và giàu hiệu suất. Với tiện ích này, người ta có thể dễ dàng chuyển đổi hàng loạt EML sang PDF cùng với các tệp đính kèm.

(Xếp hạng trung bình 4.8 Dựa trên 388 Nhận xét)
 • Cho phép Duyệt qua Xuất các tệp EML sang PDF Cùng với với các tệp đính kèm
 • Chuyển đổi hàng loạt thư email EML thành PDF mà không có bất kỳ hạn chế nào
 • Cung cấp Tùy chọn tìm kiếm nâng cao cho Quy trình tìm kiếm không có rắc rối
 • Cho phép Chuyển đổi các tệp / thư mục có chọn lọc sang PDF theo Yêu cầu
 • Nhiều chế độ xem trước để Khám phá tệp EML một cách liền mạch
 • Khả năng In hàng loạt tệp EML với Cài đặt nâng cao
 • In tệp EML với Số ngày Bố cục trang
 • Khả năng Tìm kiếm Lưu tệp đính kèm từ các tệp EML
 • Hỗ trợ Lưu Tất cả Tệp đính kèm vào Ghim Thêm Tệp đính kèm vào Nội dung PDF
 • Được cung cấp hỗ trợ để Lưu tất cả các tệp đính kèm ở định dạng gốc của chúng
 • Hỗ trợ Xuất Email Sử dụng Nhiều Định dạng Quy ước Đặt tên
 • Không cần cài đặt ứng dụng email để Xuất tệp EML sang PDF
 • Tạo Báo cáo Xuất ở Định dạng Tệp CSV với Tất cả Chi tiết
 • Tương thích với Windows 10, 8.1, 8, 7 Tất cả các phiên bản dưới đây

FreeViewer Giải thưởng & Nhận xét

2021 Công cụ được xếp hạng tốt nhất để in hoặc xuất tệp EML sang PDF

Phần mềm chuyển đổi EML sang PDF

Xuất tệp EML sang PDF có tệp đính kèm theo quy trình 3 bước

FreeViewer Chuyển đổi tệp EML sang PDF

Chọn lọc & Các tính năng tìm kiếm tốt nhất để xuất tệp EML sang PDF

Công cụ chuyển đổi tệp EML sang PDF

Tệp EML được thiết kế để lưu trữ email ở định dạng văn bản thuần túy. Nó được phát triển với tiêu đề và nội dung thư chính, chứa tất cả các thuộc tính kỹ thuật của email. Tệp này về cơ bản được liên kết với một số ứng dụng email như Windows Mail hoặc Windows Live Mail, Outlook Express, Thunderbird, Apple Mail, v.v. Chỉ có thể xem tệp EML bằng ứng dụng email hỗ trợ của nó. Nhưng đôi khi, người dùng cần khám phá các tệp EML mà không cần bất kỳ ứng dụng email nào. Người dùng có thể xem và chuyển đổi các tệp EML với sự trợ giúp của Chuyển đổi EML sang PDF. Phần mềm cho phép người dùng xem và chuyển đổi các tệp EML sang định dạng PDF với các tệp đính kèm mà không gặp bất kỳ vấn đề mất dữ liệu nào. Hơn nữa, tiện ích được tích hợp với nhiều tính năng hữu ích khác nhau làm cho nó trở thành một giải pháp toàn diện.

Cần chuyển đổi tệp EML thành PDF

PDF là định dạng tệp độc lập với nền tảng, hiển thị cùng một nội dung và bố cục bất kể người đó đang sử dụng thiết bị, phần mềm hoặc hệ điều hành nào. Hơn nữa, khi nói đến các vấn đề pháp lý như phòng xử án thì tất cả các bằng chứng đều được nộp ở định dạng tệp PDF. Hơn nữa, định dạng tệp PDF cho phép người dùng thiết lập các mức độ bảo mật khác nhau để bảo vệ tài liệu. Ngày nay, hầu hết mọi người thích giữ dữ liệu của họ như email ở định dạng tệp PDF. Vì vậy, người dùng tìm kiếm một cách đơn giản nhưng thông minh để chuyển đổi tệp EML sang định dạng tệp PDF mà không gặp bất kỳ rắc rối nào. Để thực hiện tác vụ chuyển đổi tệp EML sang PDF, người dùng có thể sử dụng Chuyển đổi tệp EML sang PDF, cho phép người dùng chuyển đổi hàng loạt tệp EML cùng với tệp đính kèm ở định dạng PDF.

Nhiều chế độ xem trước tệp EML

Phần mềm được thiết kế với các thuật toán tiên tiến giúp người dùng dễ dàng làm việc với tiện ích. Trước khi chuyển đổi EML sang PDF, người dùng có thể dễ dàng khám phá các tệp EML ở các chế độ xem khác nhau. Tiện ích cung cấp Chế độ xem Hex, Chế độ xem Thuộc tính, Chế độ xem Tệp đính kèm, Chế độ xem MIME, Chế độ xem RTF, v.v. Với Chế độ xem thư thông thường, người dùng có thể xem chi tiết thư như ngày, chủ đề, v.v. Mặt khác, Chế độ xem tệp đính kèm cho phép xem trước tệp đính kèm . Chế độ xem tiêu đề thư cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến định tuyến thư qua các máy chủ thư khác nhau. Với Chế độ xem thuộc tính, người dùng có thể xem các thuộc tính liên quan đến email như dấu thời gian, lớp thông báo, kích thước, ID tiêu đề, v.v. Chế độ xem HTML và RTF, cung cấp bản xem trước của thông báo EML ở định dạng HTML và định dạng văn bản thuần túy tương ứng.

Tùy chọn Tìm kiếm Nâng cao để Tìm Email

Đôi khi, người dùng cần chuyển đổi một tệp EML cụ thể sang định dạng tệp PDF hoặc chỉ cần lưu một số tệp đính kèm cụ thể. Bây giờ, tìm kiếm một tệp EML cụ thể trong số nhiều tệp là một nhiệm vụ phức tạp. Vì vậy, để làm cho quá trình tìm kiếm đơn giản hơn cho người dùng, phần mềm được tích hợp với tùy chọn Tìm kiếm nâng cao. Tính năng này cho phép người dùng tìm kiếm bất kỳ tệp EML cụ thể nào từ một hoặc nhiều tệp EML. Hơn nữa, người ta cũng có thể đặt bộ lọc tìm kiếm để làm cho tìm kiếm cụ thể hơn. Người ta có thể sử dụng toán tử VÀ / HOẶC để có kết quả tìm kiếm chính xác. Tiện ích này cũng cho phép sửa chữa các tệp EML bị hỏng chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp EML bị hỏng sang định dạng tệp PDF với sự trợ giúp của công cụ.

Các tính năng nổi bật của Chuyển đổi EML sang PDF

FreeViewer Công cụ Pro – Lưu hàng loạt và in tệp EML

Xuất tệp EML sang PDF

Chuyển đổi tệp EML với tệp đính kèm

Phần mềm có khả năng chuyển đổi các tệp EML sang định dạng tệp PDF chỉ trong một vài cú nhấp chuột. Hơn nữa, người ta cũng có thể chuyển đổi tất cả các tệp đính kèm được liên kết với tệp EML thành định dạng tệp PDF. Không có sự thay đổi nào trong nội dung của tệp EML sau khi chuyển đổi sang định dạng tệp PDF hoặc in tệp EML mà không bị mất dữ liệu.

Duyệt qua các tệp EML

Duyệt qua các tệp EML ở các chế độ khác nhau

Trước khi chuyển đổi tệp EML sang định dạng PDF, người dùng có thể khám phá tệp EML qua nhiều chế độ xem trước. Phần mềm cung cấp Chế độ xem Hex, Chế độ xem Thuộc tính, Chế độ xem MIME, Chế độ xem tiêu đề thư , v.v. Người ta có thể chọn bất kỳ chế độ xem nào theo yêu cầu và xem các tệp EML.

Chuyển đổi hàng loạt EML sang PDF

Chuyển đổi hàng loạt tệp EML sang PDF

Đôi khi, người dùng cần chuyển đổi hàng loạt các tệp EML sang định dạng tệp PDF. Vì vậy, để làm cho công việc này dễ dàng hơn cho người dùng, tiện ích được tích hợp với tính năng chuyển đổi hàng loạt. Tính năng này cho phép người dùng chuyển đổi hàng loạt các tệp EML sang định dạng tệp PDF. Phần mềm hỗ trợ các tệp EML của các ứng dụng email khác nhau như Thunderbird, Windows Live Mail, Entourage, Apple Mail , v.v.

Xuất Tệp / Thư mục Chọn lọc

Xuất Tệp / Thư mục Chọn lọc

Công cụ chuyển đổi tệp EML sang PDF cho phép người dùng chuyển đổi các tệp EML có chọn lọc hoặc một thư mục hoàn chỉnh chứa tệp EML sang định dạng tệp PDF. Để thực hiện xuất hoặc in có chọn lọc, người dùng chỉ cần chọn các tệp EML cụ thể và nhấp chuột phải vào tệp đó để xuất. Để xuất thư mục có tệp EML, người dùng cần chọn thư mục và nhấp vào nút Xuất hoặc In .

Chuyển đổi EML tùy chỉnh

Lưu tệp PDF theo cách tùy chỉnh

Sau khi chuyển đổi tệp EML sang PDF, người dùng có thể dễ dàng lưu tệp PDF với định dạng quy ước đặt tên mong muốn. Người dùng có thể lưu nhiều tệp PDF theo kiểu đặt tên khác nhau như Chủ đề, Chủ đề + Ngày (DD-MM-YYYY), Từ + Chủ đề + Ngày (YYYY-MM-DD), Tự động tăng tốc , v.v. .

Tùy chọn Bộ lọc Dữ liệu

Chuyển đổi email EML theo ngày

Với Chuyển đổi tệp EML sang PDF, người dùng có thể xuất các email EML sang PDF theo ngày tháng. Phần mềm cung cấp tùy chọn Bộ lọc ngày cho phép người dùng chuyển đổi email EML sang định dạng tệp PDF theo một phạm vi ngày cụ thể. Người dùng chỉ cần chọn ngày trong các trường ‘ Từ ’ và ‘ Đến ’.

Duy trì thứ bậc thư mục

Duy trì thứ bậc thư mục gốc

Phần mềm đảm bảo rằng sẽ không thay đổi định dạng ban đầu của email. Tiện ích này có khả năng duy trì cấu trúc thư mục ngay cả sau khi chuyển đổi tệp EML sang PDF. Hơn nữa, không có mất mát dữ liệu hoặc các vấn đề bảo mật liên quan đến tiện ích.

Xuất báo cáo CSV

Xuất Báo cáo Tạo

Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi tệp EML sang PDF, phần mềm sẽ hiển thị báo cáo xuất chứa tất cả các chi tiết liên quan đến quá trình xuất. Người dùng có thể dễ dàng xem các chi tiết như số lượng mục, tên thư mục hiện tại, v.v. và lưu báo cáo để tham khảo trong tương lai.

Thông số kỹ thuật phần mềm chuyển đổi EML sang PDF

Tải xuống miễn phí công cụ chuyển đổi tệp EML sang PDF

Tải phần mềm

Kích thước: 32.1 MB

Phiên bản: 4.0

MD5: fdc22b4b45b1cbb87661da9c6794ca1f

Giới hạn dùng thử

Hạn chế
Phiên bản demo của Công cụ sẽ chỉ xuất 10 email cho mỗi thư mục.

Thông số kỹ thuật

Dung lượng đĩa cứng
Yêu cầu 100 MB dung lượng đĩa cứng trống

RAM
4 GB RAM (khuyến nghị 4 GB)

Bộ xử lý
Intel® Core™ 2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz 2.39GHz

Yêu cầu trước khi đăng ký

Điều kiện tiên quyết
Nếu bạn đang sử dụng Windows 10, 8, 7 (32 bit hoặc 64 bit) & Windows Server 2016, 2012 R2, 2008, hãy khởi chạy công cụ với tên "Run as Administrator" .
Microsoft .NET framework 4.5 trở lên

Các phiên bản được hỗ trợ

Microsoft Windows
Microsoft Windows 10, 8, 7 (32 bit hoặc 64 bit) & Windows Server 2016, 2012 R2, 2008

Giao hàng điện tử

Việc phân phối sản phẩm được tự động hóa. Bạn sẽ nhận được một email với liên kết để tải xuống sản phẩm và mã kích hoạt trong vòng vài phút sau khi thanh toán được xác nhận.

Trình xem EML Pro Đặt hàng ngay

Nhận tổng quan về các tính năng của phần mềm – Miễn phí so với Pro

Đặc trưng Phiên bản miễn phí Phiên bản Pro
Xem email có tệp đính kèm
Hỗ trợ khách hàng 24 * 7
Tự động phát hiện tệp EML
Hỗ trợ các tệp EML bị hỏng
Nhiều tùy chọn đặt tên
Quản lý tệp EML dễ dàng hơn
Khôi phục lỗi EML
Tùy chọn quét sâu
Dễ dàng in & Xuất sang tài liệu PDF 10 Email / Thư mục
Trị giá MIỄN PHÍ $69
Các câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để chuyển đổi hàng loạt EML sang PDF với phần đính kèm?

Các bước để xuất tệp EML sang PDF bằng Phần mềm chuyển đổi EML sang PDF là gì?

Xuất EML sang PDF

Chuyển đổi tệp EML sang PDF bao gồm các bước được đề cập dưới đây để xuất EML sang PDF với tệp đính kèm:

Bước 1: Tải xuống miễn phí & Chạy công cụ " Trình xem EML Pro "

Bước 2: Nhận tùy chọn " Định vị tự động " hoặc " Tự động phát hiện tệp EML "

Bước 3: Chọn " Tùy chọn tìm kiếm trước " để Khám phá tệp EML

Bước 4: Chọn Chọn lọc hoặc Chuyển đổi hàng loạt tệp EML sang PDF

Bước 5: Ưu tiên " Tùy chọn xuất ": PDF hoặc In với Cài đặt nâng cao

, phần mềm cho phép người dùng chuyển đổi hàng loạt tệp EML sang định dạng tệp PDF một cách dễ dàng.
Không , không có giới hạn về kích thước tệp EML được liên kết với các tệp EML với Trình xuất PDF. Người dùng có thể chuyển đổi bất kỳ số lượng tệp EML với bất kỳ kích thước nào thông qua phần mềm.
, tiện ích này được tích hợp với Bộ lọc Thư, cho phép người dùng chuyển đổi các tệp EML thành PDF bằng cách chọn phạm vi ngày cụ thể.
, phần mềm hỗ trợ các tệp EML của nhiều ứng dụng email. Vì vậy, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các tệp Outlook Express EML sang định dạng tệp PDF.
, Trình chuyển đổi EML sang PDF duy trì tính toàn vẹn và nguyên bản của tệp EML ngay cả sau khi chuyển đổi tệp EML sang PDF.
Những gì khách hàng đang nói

Nhận đánh giá của người dùng về Công cụ chuyển đổi EML sang PDF

4.8
388 Xếp hạng
5 Ngôi sao
82%
4 Ngôi sao
14%
3 Ngôi sao
2%
2 Ngôi sao
1%
1 Ngôi sao
0%

Why Choose FREEVIEWER?

3M+

Happy Clients

250+

Products

100+

Countries

15+

Years of Experience